IELTS WRITING – CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI BAND 9.0

Đã mua 2.004

199.000

SÁCH SẼ GIÚP CHO BẠN

  • Làm quen với các dạng bài của IELTS WRITING.
  • Nắm vững cách lên dàn ý và viết một bài essay hoàn chỉnh.
  • Viết đúng các quy tắc ngữ pháp và dùng từ vựng đúng ngữ cảnh và “academic”.
0901.270.888
phone