IELTS WRITING – CẨM NANG HỌC IELTS TỪ A–Z

Đã mua 2.402

199.000

SÁCH SẼ GIÚP CHO BẠN

  • Làm quen với các dạng bài của IELTS WRITING.
  • Nắm vững cách lên dàn ý và viết một bài essay hoàn chỉnh.
  • Viết đúng các quy tắc ngữ pháp và dùng từ vựng đúng ngữ cảnh và “academic”.
0901.270.888
phone