ĐIỀU KHOẢN HỘI VIÊN

I. QUẢNG BÁ DỊCH VỤ

  • Đặt liên kết có gắn ID của bạn lên các blog.
  • Đặt banner lên website, diễn đàn của bạn.
  • Tư vấn, giới thiệu bạn bè, đối tác sử dụng dịch vụ thông qua liên kết.

II. RÚT TIỀN HOA HỒNG

Ngay khi số dư có thể rút ra trong tài khoản hội viên của bạn đạt ngưỡng 1.000.000 đồng trở lên, bạn có thể rút ra bằng cách gửi yêu cầu rút tiền ngay tại trang cộng tác viên WISE ENGLISH sẽ hoàn tất việc chuyển tiền hoa hồng cho bạn trong thời gian 3-5 ngày làm việc bằng hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán tiền mặt tại văn phòng của WISE ENGLISH.

III. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Mọi hội viên tại WISE ENGLISH đều phải có trách nhiệm đóng Thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định của pháp luật khi thu nhập mỗi tháng bằng hoặc lớn hơn 2.000.000 đồng, và WISE ENGLISH sẽ tiến hành khấu trừ trực tiếp vào số tiền rút ra để đóng thuế theo quy định. Trường hợp hội viên rút số tiền dưới 2.000.000 thì chúng tôi sẽ tiến hành trừ vào lần rút tiền kế tiếp trong tháng dựa trên tổng số tiền mà hội viên đã rút ra.

IV. HỢP ĐỒNG HỘI VIÊN

Hội viên không cần làm hợp đồng, tuy nhiên cần phải cung cấp chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân scan trong lần rút tiền đầu tiên.

đã đăng ký mua sách

Scroll to Top